0
718

“เราสร้างนักฟุตบอล” ให้เด็กๆ มีพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง เล่นฟุตบอลด้วยทักษะ จินตนาการ “แชมป์ไพรมินิสเตอร์ 2018 U 14” นี้เป็นเครื่องยืนยันวิธีการสอนของเราได้เป็นอย่างดี : เด็กๆ ส่วนใหญ่อายุเพียง 13 ปี ผสมกับรุ่นอายุ 14 ปี เพียง 2-3 คน สามารถต่อกรกับเด็กที่สูงใหญ่ แข็งแรงกว่า ด้วยทักษะ จินตนาการ และความสามารถเฉพาะตัว บวกกับทัศนคติที่เราปลูกฝังให้เด็กเสมอ

 

ทิ้งคำตอบไว้