….. สมการ 3 ประสาน …

0
1525

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้ง สำหรับวันนี้จะพบกันในเรื่องราวของ  3 ประสาน ฟันเฟืองสำคัญสู่ความสำเร็จ ตามแนวคิดและความเชื่อส่วนตัวล้วนๆ  หากมีท่านใดเห็นต่าง หรือ ขัดแย้งทางแนวความคิดของท่าน ก็ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยน่ะครับ (โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 555)

สมการ 3 ประสาน ฟันเฟืองสู่ความสำเร็จ คืออะไร ทำไมต้องเป็น 3 มีแค่ 1 หรือ 2 ไม่ได้หรือ ค่อยๆตามกันมาน่ะครับ

ปัจจุบันนี้ โอกาส ทางฟุตบอลเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับเด็กที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักฟุตบอล ด้วยอิทธิพลของสื่อโซเชียล จะเห็นได้ว่าเราสามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการเปิดรับสมัครนักฟุตบอลเพื่อเข้าเป็นนักเตะฝึกหัดของสโมสรต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงสถาบันการศึกษาชื่อดังต่างๆ มากมาย ต่างจากเมื่อครั้งในอดีตโดยสิ้นเชิง สมัยก่อนกว่าจะรู้เรื่องว่ามีการเปิดคัดตัวบางทีเค้าก็คัดกันจบโครงการไปแล้วก็มี ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ผมมองว่าเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้เด็กและ ผู้ปกครอง มีเป้าหมายสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตกันอย่างมากมายทั่วประเทศ ชั่วโมงนี้ ลองถามเด็กผู้ชายสัก 100 คน ว่า ความฝันของเขาคือ อะไร ผมเชื่อว่า ต้องมีไม่น้อยกว่า 90 % ที่อยากเป็นนักบอลอาชีพ  แต่จะมีสักกี่คน ที่จะทำมันขึ้นมาได้ และอะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จนั้น ตามมุมมองของผม จึงเกิด นิยาม 3 ประสาน อันประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เด็ก สำคัญอันดับแรกก่อนคือ ต้องมีความฝัน หรือเป้าหมายเป็นของตัวเองจริงๆ  ถ้ามีสิ่งนี้ มันจะเป็นแรงผลักดันในตัวเด็กเอง ให้มุ่งมั่นกับการเรียนรู้  กระตือรือล้นในการซ้อม และ เปิดรับการสอนได้ดี ถึงขนาดบางทีกลายเป็นปัญหาให้ ผปค.ต้องปวดหัวกันเลยล่ะ ว่า จะทำอย่างไรให้หยุดพักบ้าง ในทางกลับกัน ก็จะมีเด็กๆ หลายคนที่เข้ามาเพียงเพื่อต้องการให้ความฝันของผู้ปกครองเป็นจริง โดยที่เด็กจะแสดงออกมาให้เห็นในการฝึกซ้อมเอง ความกระตือรือล้น ความมุ่งมั่นในการซ้อมจะมีน้อยกว่าพวกกลุ่มแรก กลุ่มนี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ต่อมาคิอเรื่องวินัยและความประพฤติ ใครรักษาสิ่งนี้ได้ตลอดคนนั้นมีโอกาสไปได้ไกลกว่า แม้จะขยันซ้อม มุ่งมั่นตั้งใจ  แต่ไม่ดูแลตัวเองก็คงต้องแพ้ภัยต่อสิ่งเร้ากันไป โอกาสสู่ฝันก็ย่อมลดน้อยลง

                             ……..ฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องในสนาม …… 

ส่วนที่ 2 ผู้ปกครอง ต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง

บทบาทนอกสนามเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองโดยตรง เพราะบุตรหลานของท่าน ใช้ชีวิตคลุกคลีกับท่านมาตั้งยังเล็ก ไม่มีใครรู้จักบุครหลานท่านดีไปกว่าท่านแน่นอน บทบาทของผู้ปกครองจึงไม่ควรถูกละเลย การดูแลและสนับสนุนให้ถูกทางและเดินไปในแนวทางเดียวกันกับโค้ชอย่างสอดประสานจึงมีส่วนสำคัญ  เพราะเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่า โค้ชแต่ละคนย่อมมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการสอนหรือถ่ายทอดย่อมมีวิธีการที่ต่างกัน  เปรียบได้ดั่งแม่พิมพ์ที่มีหลากหลาย ประกอบกับวิวัฒนการทางสื่อในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปกครองหรือเด็กสามารถหาองค์ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง การดูศึกษาเพิ่มเติมแล้วนำมาฝึกเองเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ดีหากผู้ปกครองต้องการพัฒนา แต่ต้องระมัดระวังเพราะแบบฝึกบางอย่างอาจจะยังไม่เหมาะสมกับวัยของบุตรหลานของท่าน อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี รวมถึงอาจทำให้เกิดการขัดแย้งในแนวทางกับโค้ชได้ ซึ่งสุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์ของปัญหาจะตกแก่ตัวเด็กในที่สุด

หน้าที่ที่สำคัญต่อมาคือ การดูแลเรื่องนอกสนาม  การดูแลร่างกายให้บุตรหลานทั้งเรื่องการพักผ่อน อาหารการกิน(โภชนาการ) 2 สิ่งนี้สำคัญมากที่ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบให้เต็มกำลังความสามารถและทำอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดเวลา จะช่วยให้พัฒนาทางด้านร่างกายของบุตรหลานท่านเติบโตตามวัยได้ดี อย่าตามใจหรือส่งเสริมบุตรหลานในทางที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย และทัศนคติในการเล่นฟุตบอล อีกทั้งการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของบุตรหลานท่านเป็นไปในแนวทางเอื้อประโยชน์ต่อการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีได้อย่างไร การปลุกฝังเรื่องนี้ก็สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น อาจจะจัดสรรเวลาให้ลูกได้ผ่อนคลายด้วยการเล่นได้ แต่ให้เป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นต้น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและโค้ช จึงนับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมบุตรหลานของท่าน

                            ……..ในสนามเป็นหน้าที่ของโค้ช นอกสนามเป็นหน้าที่ผู้ปกครอง ….

ส่วนที่ 3  โค้ช คือองค์ประกอบสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในภาพรวม โค้ชนอกจากจะมีหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านทักษะ วิชาการ แล้ว ควรจะเป็นผู้ให้การอบรมด้านจริยธรรม ศีลธรรมแก่เด็กๆ ปลูกฝังทัศนคติการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดี รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อีกด้วย อีกทั้งการเรียนรู้ของโค้ชในศาสตร์วิชาการแขนงต่างๆ ที่มีพัฒนาการตลอดเวลา จะช่วยให้โค้ชพัฒนาตนเองและสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กนั่นเอง และท้ายที่สุด การสื่อสารประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ผู้ปกครองก็เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันสำหรับการพัฒนาเด็กๆ

                    ……..เรียนรู้ เพื่อพัฒนา มีประโยชน์และยั่งยืน มากกว่า การเลียนแบบ……

3 ประสานดังกล่าว จึงมีความสำคัญอยู่ทุกภาคส่วนในการพัฒนา

ทิ้งคำตอบไว้